Môi trường nước

Xử lý nước thải

Công nghệ xử lý nước thải

xlnt_hopkhoiXử lý nước thải là quá trình làm giảm nồng độ của các yếu tố gây ô nhiễm từ cao vượt giới hạn xuống đạt tiêu chuẩn xả thải.


Các phương pháp xử lý nước thải

Nước thải từ các hoạt động khác nhau của con người (sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp) không còn được thải thẳng ra môi trường mà phải qua xử lý.

Đọc thêm...

Xử lý nước thải công nghệ dệt may

Trong công nghệ dệt may (bao gồm cả nhuộm) thì công đoạn nhuộm - in phát sinh ra nước thải đáng chú ý nhất bởi nước thải có chứa nhiều loại hoá chất như thuốc nhuộm và hoá chất tẩy.

Đọc thêm...

Công nghệ xử lý nước thải ngành công nghiệp thực phẩm

  Với các xí nghiệp quy mô lớn, nhất là các xí nghiệp đông lạnh, xí nghiệp đường hay nấu rượu nên xử lý yếm khí kết hợp với các chất thải rắn hữu cơ sinh ra từ trong quá trình sản xuất. Khi đó cần thiết kế hệ thống thiết bị đồng bộ.

Đọc thêm...

Bể tự hoại cải tiến (BASTAF)

Một trong những vấn đề môi trường mà Việt Nam đang phải đối mặt là sự ô nhiễm nguồn nước mặt do hầu hết nước thải chưa được xử lý tốt, đặc biệt tại các khu dân cư đô thị và nông thôn.

Đọc thêm...