Xử lý nước sinh hoạt

 

I. Xử lý nước mặt

Các biện pháp xử lý cơ bản

Trong xử lý nước cấp , cần phải áp dụng các biện pháp như sau:

- Biện pháp cơ học: Dùng các công trình và thiết bị làm sạch như sau: Song chắn rác, bể lắng lọc

- Biện pháp hóa học: dùng phèn làm chất keo tụ, dùng vôi để kiềm hóa nước, Clo để khử trùng

-Biện pháp lí học: dùng các tia vật lý để khử trùng nước như  tia tử ngoại..

Sơ đồ công nghệ cho nguồn nước có hàm lượng cặn < 2500 mg/l

 

Sơ đồ công nghệ cho nguồn nước có hàm lượng cặn >2500 mg/l

A-Keo tụ

Trong nước mặt thường chứa các hạt cặn có nguồn gốc thành phần và kích thước khác nhau. Đối với các loại cặn này biện pháp xử lý cơ học như lắng lọc chỉ loại bỏ các hạt cặn có kích thước nhỏ hơn 10-4 mm  còn các hạt cặn có kích thước nhỏ hơn không thể lắng được, mà luôn luôn tồn tại ở trạng thái lơ lửng.Muốn loại bỏ các hạt cặn lơ lửng này cần cho vào nước các chất phản ứng để tạo ra các hạt keo có khả năng dính kết lại vơi nhau và dính kết các các cặn lơ lửng có trong nước tạo thành các bông cặn lớn hơn có trọng lượng đáng kể có thể lắng được .

+ Các chất dùng trông keo tụ : phèn nhôm hoạc phèn sắt

+Các thiết bị và công trình dùng trong keo tụ

Các công trình và thiết bị chuẩn bị dung dịch và định lượng chất phản ứng gồm : Thùng hòa trộn ,thùng tiêu thụ, thiết bị liều lượng chất phản ứng.

Các công trình hòa trộn : Ống trộn, bể trộn

Các công trình tạo điều kiện cho quá trình tạo bông kết tủa: Ngăn phản ứng, bể phản ứng.

B- Lắng nước

Lắng nước  là giai đoạn làm sạch sơ bộ trước khi đưa nước vào bể lọc để hoàn thành quá trình làm trong nước

- Lắng tự do của một tập hợp hạt đồng nhất, ổn định ở trạng thái tĩnh là trong qua trình lắng. các hạt không thay đổi vè hình dạng kích thước không va chạm vào nhau có độ lớn thủy lực bằng nhau

- Lắng tự do của một tập hợn hạt không đồng nhất, ổn định: Một tập hợp hạt không đồng nhất có độ lớn thủy lực khác nhau, nhưng có kích thước và hình dạng ổn định  nên độ lớn thủy lực của hạt không thay đổi trong quá trình lắng

- Lắng một tập hợp hạt không đồng nhất và không ổn định

+ Các loại bể lắng

Bể lắng ngang: nước chuyển động theo chiều ngang từ bể đầu đến bể cuối

Bể lắng đứng: nước chuyển động theo chiều đứng từ dưới lên trên

Bể lắng li tâm: Nước chuyển động từ trung tâm bể ra phia ngoài

Bể lắng lớp mỏng:gồm 3 kiểu tùy hướng chuyển động của lớp nước và cặn: dòng chảy ngang, dong chảy nghiêng cùng chiều và dòng chảy nghiêng ngược chiều

Bể lắng có trong có lớp cặn lơ lửng: lắng qua môi trường hạt, nước chuyển động từ dưới lên

C- Lọc nước

Quá trình lọc nước là cho nước đi qua lớp vật liệu lọc với chiều dày nhất định đủ để giữ lại các hạt cặn và vi trùng có trong nước.Hàm lượng cặn còn sau bể lọc phải đặt tiêu chuẩn cho phép ( nhỏ hơn hoặc bằng 3 mg/l) .Sau một thời gian làm việc . lớp vaatk liệu lọc bị chit lại, làm tốc độ giảm dần. Để khôi phục khả năng làm việc của bể  phải rửa vật liệu lọc băng nước hoắc kết hợp gió và nước

Theo chế độ dòng chay có thể chia ra

- Bể lọc trọng lực: là bể lọc hở không áp

- Bể lọc áp lực: là bể lọc kín quá trình lọc nhờ áp lực

Vật liệu lọc: Vật liệu lọc phổ biến nhất hiện nay là cát thạch anh trong tự nhiên, than antrxit, polime…

C- Khử trùng nước

Khử trùng nước là khâu bắt buộc cuối cùng trong quá trình xử lý nước ăn uống sinh hoạt. trong nước thiên nhiên chứa rất nhiều vi sinh vật và vi trùng vì vậy cần tiến hang khử trùng nước:

- Các biện pháp khử trùng

+ Khử trùng bằng chất Oxi hóa mạnh

+Khử trùng bằng các tia vật lý

+ khử trùng bằng phương pháp nhiệt

+ Khử trùng bằng các ion kim loại nặngTin liên quan: