NEWS Nước sạch & đời sống 870 triệu đồng cho dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

870 triệu đồng cho dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Dự án hỗ trợ kỹ thuật vệ sinh hộ gia đình trên cơ sở gắn kết nhu cầu của người dân với hỗ trợ vốn vay ưu đãi được triển khai tại 4 xã của tỉnh Phú Thọ là: Lương Sơn, Xuân Thủy ( huyện Yên Lập); Ngọc Quan, Vụ Quang ( huyện Đoan Hùng). Đây là Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Vương quốc Anh tài trợ. Phú Thọ là một trong 5 tỉnh trong cả nước được thí điểm triển khai Dự án với tổng kinh phí hơn 870 triệu đồng.alt Hình ảnh minh họa Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, sau 7 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tỉnh Phú Thọ đã đạt được một số kết quả tích cực. Tính đến hết năm 2012, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 83%; Tỷ lệ trường học có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt gần 90%; Trạm Y tế xã có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 90%; Hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 55%...Tuy nhiên, một số địa phương Chương trình đạt kết quả chưa cao. Trong đó, huyện Yên Lập và Đoan Hùng là hai huyện đời sống của đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn, nhận thức của người dân về vệ sinh môi trường còn hạn chế. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh chưa cao. Do vậy tham gia Dự án này, người dân của 4 xã nói trên sẽ được tư vấn, hướng dẫn lựa chọn loại hình nhà tiêu phù hợp với điều kiện của gia đình để đăng ký vay vốn xây dựng. Các hộ nghèo sẽ được lựa chọn mức vay hợp lý để đầu tư xây dựng nhà tiêu. Dự án sẽ góp phần giảm tình trạng bệnh tật trong dân cư nhất là những bệnh liên quan đến vệ sinh, giảm chi phí khám chữa bệnh cho gia đình và xã hội, tăng cường sức khỏe nhân dân. Lãnh đạo các xã được thụ hưởng dự án cho biết, việc triển khai hỗ trợ kỹ thuật vệ sinh hộ gia đình trên cơ sở gắn kết nhu cầu của người dân với hỗ trợ vốn vay ưu đãi là một hoạt động thiết thực, ngoài việc đảm bảo môi trường nông thôn, lợi ích sinh hoạt hộ gia đình còn đảm bảo yếu tố an sinh xã hội và tiến tới thúc đẩy lộ trình xây dựng nông thôn mới ở những xã khó khăn trong tỉnh. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lớp tập huấn triển khai Dự án hỗ trợ kỹ thuật vệ sinh hộ gia đình: Gắn kết nhu cầu của người dân với vốn vay ưu đãi cho 25 học viên ở một số ngành liên quan như: Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Ngân hàng chính sách tỉnh, Hội Nông dân tỉnh… nhằm trang bị những kiến thức cơ bản nhất cho các học viên về vệ sinh môi trường, chương trình tín dụng nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, kỹ năng truyền thông huy động sự tham gia của cộng đồng, các yêu cầu báo cáo phối hợp thực hiện cũng như giám sát dự án.