TƯ VẤN & QUAN TRẮC Các quy trình thực hiện thủ tục môi trường

Các quy trình thực hiện thủ tục môi trường

Email In PDF.
  1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM, DMC)
  2. Bản cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT)
  3. Đề án bảo vệ môi trường (ĐABVMT)
  4. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
  5. Giấy phép khai thác nước
  6. Giấy phép khoan thăm dò nước ngầm
  7. Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
  8. Báo cáo hoàn thành cam kết bảo vệ môi trường
  9. Báo cáo hiện trạng môi trường
  10. Quan trắc môi trường.

Tin mới hơn: