TƯ VẤN & QUAN TRẮC Quy trình đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Quy trình đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Email In PDF.

Đối tượng đăng ký chủ nguồn thải: Các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh Chất thải nguy hại.

Mô tả công việc:

-   Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất.

-   Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất của cơ sở.

-   Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác.

-   Xác định mã đăng ký của các loại chất thải.

-   Hướng dẫn làm kho lưu giữ chất thải nguy hại.

-   Lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho cơ sở.

-   Trình nộp Sở tài nguyên và môi trường.


Tin mới hơn: