TƯ VẤN & QUAN TRẮC Tư vấn môi trường cho cơ sở đang hoạt động

Cơ sở đã đi vào hoạt động

Email In PDF.

Mọi cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ nước Việt Nam (của mọi tổ chức, cá nhân) phải thực hiện các thủ tục môi trường sau:

  1. Lập đề án bảo vệ môi trường nếu chưa lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường hay Bản cam kết bảo vệ môi trường;
  2. Xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước nếu có xả nước thải;
  3. Xin giấy phép khai thác tài nguyên nước nếu khai thác nước ngầm (giếng khoan) hoặc nước bề mặt (sông, hồ, biển...)
  4. Đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại nếu có phát sinh chất thải nguy hại;
  5. Quan trắc môi trường theo chường trình quản lý và giám sát môi trường đã cam kết thực hiện
  6. Lập Báo cáo hiện trạng môi trường tối thiểu 6 tháng/lần nộp cơ quan quản lý chức năng chậm nhất vào 15/1 và 15/7 hàng năm.

Lập đề án bảo vệ môi trường, hồ sơ xin cấp phép xả nước thải, khai thác tài nguyên nước, đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, lập báo cáo hiện trạng môi trường... là công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Công việc này đòi hỏi các chuyên gia tư vấn không những phải lắm vững các quy định cuả các bộ luật liên quan mà còn phải có trình độ chuyên môn cao về môi trường. Nếu chủ các dự án, các cơ sở sản xuất kinh doanh nghĩ rằng các việc làm trên chỉ là các thủ tục phải làm cho có, làm càng nhanh càng tốt thì hậu quả thật tai hại. Trên thực tế cho thấy nhiều chủ cơ sở sản xuất kinh doanh sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục môi trường mà vẫn bị phạt và bị dân kiện cáo liên tục.