Email In PDF.

Xin vui lòng điền thông tin rồi gửi tới email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

FORM SƠ TUYỂN

Vị trí: .................................
 

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên:  ………………………………….....

Sinh ngày: …. /.... / ......     Giới tính: ………....                          Ảnh chân dung

Dân tộc:  ……………….  Tôn giáo:   ……….

Nơi sinh:  ……………………………………..........................................................

Nguyên quán:  ……………………………………………….......................……………………

Hộ khẩu:  ………………………………………………...............................……………………

Nơi cư trú hiện nay: ...................................................................................... …………………

Số CMTND: ……………….., Do công an ……………… cấp ngày …. tháng  ….. năm ….

Điện thoại: ....................................             Email: ....................................................

Tình trạng hôn nhận: ......................................... số con: .............................. ……

2. Trình độ chuyên môn:   ……………………………………………………

-        Ngày ...... tháng...... năm …………,Tốt nghiệp Trường …………………

…………………………………,Chuyên ngành: …………………………......., 

-        Ngày ...... tháng...... năm …………,Tốt nghiệp Trường ………………

…………………………………,Chuyên ngành: ………………………………

Ngoại ngữ:  …………………………………………………………………...…

3. Tình trạng sức khoẻ: ………..     Cao:  ….. m, nặng: ….  Kg

Tự nhận xét về sức khỏe: ………………………………………………………………………

 4. Kinh nghiệm làm việc (nếu có)

-         ……………………………………………………………………………….……………

-         ……………………………………………………………………………….……………

-         ……………………………………………………………………………….……………

-         ……………………………………………………………………………….……………

5. Bạn mong muốn được làm việc trong điều kiện như thế nào?

-         ……………………………………………………………………………….……………

-         ……………………………………………………………………………….……………

-         ……………………………………………………………………………….……………

-         ……………………………………………………………………………….……………

6. Sở thích cá nhân khác

-         ……………………………………………………………………………………………

-         ……………………………………………………………………………….…………..

-         ……………………………………………………………………………………………

-         ……………………………………………………………………………………………

-         …………………………………………………………………………………………...

7. Những dự định và mơ ước trong tương lai của bạn về chuyên môn, bằng cấp, nghề nghiệp, thu nhập, vị trí xã hội, nơi cư trú ở những mốc thời gian sau:

-     Sau 6 tháng   ………………………………………………………………………………..

-     Sau 02 năm …………………………………………………………………………………

-     Sau 05 năm …………………………………………………………………………………

-     Sau 10 năm…………………………………………………………………………………

-     Sau 20 năm …………………… …………………………………………………………

-     Bạn muốn mình là ai trước khi nhận sổ hưu?……………………………………………

8. Bạn có thể làm được những gì cho Môi trường Nhiệt đới nếu bạn được tuyển?

-         ……………………………………………………………………………….……………

-         ……………………………………………………………………………….……………

-         ……………………………………………………………………………….……………

-         ……………………………………………………………………………….……………

Tôi cam đoan nhưng thông tin trên là hoàn toàn chính xác. Nhà tuyển dụng có thể kiểm tra xác minh bất cứ thời điểm nào, tìm gặp, phòng vấn bất cứ ai. Nếu thông tin tôi cung cấp thiếu trung thực, thì hợp đồng lao động sẽ bị hủy vô điều kiện và tôi xin tự nguyện đền bù kinh phí đào tạo cho nhà tuyển dụng (nếu có).

Ngày    tháng    năm 2013

Người ứng tuyển