KHÍ THẢI Tháp hấp phụ

Hấp phụ xử lý khí thải

Email In PDF.

Nguyên lý hấp phụ xử lý khí thải

 * Hấp phụ là quá trình thu hút có chọn lọc khí và hơi bởi bề mặt chất rắn. Đây là quá trình lọc khí dựa trên ái lực bề mặt của chất rắn đối với chất khí và hơi làm cho phân tử khí và hơi bám vào bề mặt chất rắn. * Hấp phụ được chia thành hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học. Sự khác nhau giữa chúng đó là kiểu phân tử khí liên kết với chất hấp phụ.

 - Hấp phụ vật lý: Là quá trình phân tử khí bám chặt vào bề mặt chất hấp phụ do lực hấp dẫn tương tác giữa các phân tử( lực Van der Waal) về bản chất chính là lực tĩnh điện. Hấp phụ vật lý là quá trình thuận nghịch (đây là điểm rất quan trọng cho quá trình giải hấp phụ).

Hấp phụ vật lý tỏa nhiệt thấp, chất hấp phụ và chất bị hấp phụ liên kết nhờ sự tương tác lưỡng cực nên giải hấp phụ dễ dàng và thu hồi dễ dàng chất được hấp phụ.Nên hấp phụ vật lý được ứng dụng phổ biến trong công nghệ xử lý khí thải.

 - Hấp phụ hóa học: Là kết quả của quá trình tương hỗ về hóa học giữa khí và chất hấp phụ tạo nên sự liên kết rất bền vững giữa phân tử khí và chất hấp phụ.

Hấp phụ hóa học tỏa nhiệt cao, tạo thành một hợp chất hóa học nên giải hấp phụ khó khăn và không thể thu hồi được chất hấp phụ.Vậy nên hấp phụ hóa học ít được ứng dụng để xử lý khí thải.

so do cong nghe hap phu

Nguyên lý hoạt động

- Khí và dung môi vào thiết bị hấp phụ 1 từ trên xuống, khí sạch sau hấp phụ đi ra ở dưới thiết bị ra ngoài. Sau thời gian xác định luồng khí chứa dung môi được đưa đến thiết bị hấp phụ 2. Hơi xông được đưa vào thiết bị 1 tiến hành quá trình nhả hấp phụ, nếu dung môi không trộn lẫn trong nước có thể tách nhờ ngưng tụ, còn nếu trộn lẫn trong nước chúng có thể tách bằng chưng cất. Trước khi quay trở lại thiết bị hấp phụ 1 chất hấp phụ cần được làm nguội và làm khô như khi nó được cung cấp.

- Vận tốc khí đi qua lớp hấp phụ từ 0,1-0,5 m/s. Thiết bị khí chuyển động đứng từ trên xuống để xử lý khí có lưu lượng 1,4-2 m3/s. Thiết bị có khí chuyển động ngang để xử lý khí có lưu lượng lớn đến 20 m3/s. 


Tin liên quan: