NƯỚC CẤP

Xử lý nước sinh hoạt

 

I. Xử lý nước mặt

Các biện pháp xử lý cơ bản

Trong xử lý nước cấp , cần phải áp dụng các biện pháp như sau:

- Biện pháp cơ học: Dùng các công trình và thiết bị làm sạch như sau: Song chắn rác, bể lắng lọc

- Biện pháp hóa học: dùng phèn làm chất keo tụ, dùng vôi để kiềm hóa nước, Clo để khử trùng

-Biện pháp lí học: dùng các tia vật lý để khử trùng nước như  tia tử ngoại..

Sơ đồ công nghệ cho nguồn nước có hàm lượng cặn < 2500 mg/l

 

Sơ đồ công nghệ cho nguồn nước có hàm lượng cặn >2500 mg/l

A-Keo tụ

Trong nước mặt thường chứa các hạt cặn có nguồn gốc thành phần và kích thước khác nhau. Đối với các loại cặn này biện pháp xử lý cơ học như lắng lọc chỉ loại bỏ các hạt cặn có kích thước nhỏ hơn 10-4 mm  còn các hạt cặn có kích thước nhỏ hơn không thể lắng được, mà luôn luôn tồn tại ở trạng thái lơ lửng.Muốn loại bỏ các hạt cặn lơ lửng này cần cho vào nước các chất phản ứng để tạo ra các hạt keo có khả năng dính kết lại vơi nhau và dính kết các các cặn lơ lửng có trong nước tạo thành các bông cặn lớn hơn có trọng lượng đáng kể có thể lắng được .

+ Các chất dùng trông keo tụ : phèn nhôm hoạc phèn sắt

+Các thiết bị và công trình dùng trong keo tụ

Các công trình và thiết bị chuẩn bị dung dịch và định lượng chất phản ứng gồm : Thùng hòa trộn ,thùng tiêu thụ, thiết bị liều lượng chất phản ứng.

Các công trình hòa trộn : Ống trộn, bể trộn

Các công trình tạo điều kiện cho quá trình tạo bông kết tủa: Ngăn phản ứng, bể phản ứng.

B- Lắng nước

Lắng nước  là giai đoạn làm sạch sơ bộ trước khi đưa nước vào bể lọc để hoàn thành quá trình làm trong nước

- Lắng tự do của một tập hợp hạt đồng nhất, ổn định ở trạng thái tĩnh là trong qua trình lắng. các hạt không thay đổi vè hình dạng kích thước không va chạm vào nhau có độ lớn thủy lực bằng nhau

- Lắng tự do của một tập hợn hạt không đồng nhất, ổn định: Một tập hợp hạt không đồng nhất có độ lớn thủy lực khác nhau, nhưng có kích thước và hình dạng ổn định  nên độ lớn thủy lực của hạt không thay đổi trong quá trình lắng

- Lắng một tập hợp hạt không đồng nhất và không ổn định

+ Các loại bể lắng

Bể lắng ngang: nước chuyển động theo chiều ngang từ bể đầu đến bể cuối

Bể lắng đứng: nước chuyển động theo chiều đứng từ dưới lên trên

Bể lắng li tâm: Nước chuyển động từ trung tâm bể ra phia ngoài

Bể lắng lớp mỏng:gồm 3 kiểu tùy hướng chuyển động của lớp nước và cặn: dòng chảy ngang, dong chảy nghiêng cùng chiều và dòng chảy nghiêng ngược chiều

Bể lắng có trong có lớp cặn lơ lửng: lắng qua môi trường hạt, nước chuyển động từ dưới lên

C- Lọc nước