NƯỚC CẤP

Các dòng máy bơm của hãng Ebara

Email In PDF.
Bơm nước cấp tự mồi model: PQ
Thông số kỹ thuật:
Áp lực hoạt động tối đa: 10 bar
Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ AISI 304
Công suất: 230V,50Hz (1 pha) 230/400V (3pha), 50HZ
Miệng xả: 1-2''             Miệng hút: 1-3/4''
Bơm nước cấp tự mồi model: CP
Thông số kỹ thuật:
Áp lực hoạt động tối đa: 6 bar
Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ AISI 304
Công suất:230V,50Hz (1 pha) 230/400V (3pha), 50HZ
Miệng xả: 1''              Miệng hút: 1-1.1/4''
Bơm nước cấp bể bơi model: JSW
Thông số kỹ thuật:
Áp lực hoạt động tối đa: 5-9,6 bar
Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ AISI 304
Công suất:230V,50Hz (1 pha) 230/400V (3pha), 50HZ
Miệng xả: 1''              Miệng hút: 1-1.1/4'
Bơm công nghiệp model: 3M-3S

Thông số kỹ thuật:
Áp lực hoạt động tối đa: 10 bar
Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ AISI 304
Công suất: 230V,50Hz (1 pha) 230/400V (3pha), 50HZ
Miệng xả: 1''        Miệng hút: 1-1.1/4''
Bơm chịu ăn mòn nhẹ model: MS

Thông số kỹ thuật:
Áp lực hoạt động tối đa: 8 bar
Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ AISI 304
Công suất:230V,50Hz (1 pha) 230/400V (3pha), 50HZ
Miệng xả: 1''         Miệng hút: 1-1.1/4''
Bơm tăng áp cho hệ thống model: EVM
Thông số kỹ thuật:
Áp lực hoạt động tối đa: 16-30 bar
Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ AISI 304
Công suất:230V,50Hz (1 pha) 230/400V (3pha), 50HZ
Vào đây để xem thêm chi tiết:
Bơm nước thải model: DW-VOX

Thông số kỹ thuật:
Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ AISI 304
Sử dụng:Bơm nước thải(Kích thước chất rắn có thể đi qua : 50 mm)
Vào đây để xem thêm chi tiết:
Bơm nước thải model: DML

Thông số kỹ thuật:
Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ AISI 304
Sử dụng:Bơm nước thải (Kích thước chất rắn có thể đi qua : 76 mm)
Vào đây để xem thêm chi tiết:
Bơm nước thải model: MC
Thông số kỹ thuật:
Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ AISI 304
Sử dụng:Bơm nước thải (Kích thước chất rắn có thể đi qua : 76 mm)
Vào đây để xem thêm chi tiết: