NƯỚC CẤP

Các dòng máy bơm của hãng Selton

Email In PDF.
Bơm nước gia đình model: Sel 126A

Thông số kỹ thuật:
Nguồn điện: 220V/50Hz
Công suất: 150W
Hút sâu tối đa: 9 m
Cột áp tối đa: 35m
Lưu lượng tối đa 33l/phút
Đường kính hút, xả 25 mm (1'')Bơm nước cấp model: Sel 251AE

Thông số kỹ thuật:
Nguồn điện: 220V/50Hz
Công suất: 150W
Hút sâu tối đa: 9 m
Cột áp tối đa: 35m
Lưu lượng tối đa 33l/phút
Đường kính hút, xả 25 mm (1'')
Bơm nước cấp model: Sel 126S

Nguồn điện: 220V/50Hz
Công suất: 125W
Hút sâu tối đa: 9 m
Cột áp tối đa: 30m
Lưu lượng tối đa 33l/phút
Đường kính hút, xả 25 mm (1'')
Bơm nước cấp model: GP125

Nguồn điện: 220V/50Hz
Công suất: 125W
Hút sâu tối đa: 9 m
Cột áp tối đa: 30m
Lưu lượng tối đa 33l/phút
Đường kính hút, xả 25 mm (1'')
Bơm nước cấp model: Sel 370

Nguồn điện: 220V/50Hz
Công suất: 370W
Hút sâu tối đa: 8 m
Cột áp tối đa: 20m
Lưu lượng tối đa 110l/phút
Đường kính hút, xả 25 mm (1'')
Bơm nước cấp model: Sel 750

Nguồn điện: 220V/50Hz
Công suất: 750W
Hút sâu tối đa: 8 m
Cột áp tối đa: 20m
Lưu lượng tối đa 280l/phút
Đường kính hút, xả 37.5 mm (1.5'')