NƯỚC CẤP Nước giếng khoan

Xử lý nước cấp sinh hoạt & công nghiệp

Thiết bị lọc tiếp xúc xử lý nước giếng khoan

Module

GK 5

GK10     

GK 20

 NM5     NM10 

NM20

Công xuất (m3/h)

5

 10  

20

5  

10

20

Hệ thiết bị lọc tiếp xúc xử lý nước giếng khoan được chế tạo sẵn theo nguyên tắc module: nó bao gồm các khối thiết bị có chức năng công nghệ riêng, thuận tiện trong vận chuyển, dễ dàng ráp nối với nhau tại địa điểm xây dựng trạm cấp nước để thành dây chuyền công nghệ sản xuất nước sinh hoạt từ nguồn nước ngầm 

Để xây dựng các trạm cấp nước quy mô nhỏ cho các cụm dân cư, nhà máy, cơ quan, bệnh viện...giải pháp tối ưu là lắp đặt hệ thiết bị  lọc tiếp xúc xử lý nước giếng khoan