NƯỚC CẤP Xử lý nước giếng khoan

Muối tinh khiết (NaCl)

Email In PDF.
Xuất xứ: Ấn Độ

Đặc điểm: Màu trắng

Tác dụng : Dung trong hệ RO

Đóng bao: 25 kg

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Chất keo tụ
Muối hoàn nguyên
Hạt nâng pH

HCL
Ca(OCL)2
Na2CO3

NaOH
Chất trợ lắng PAM
Javel (NaOCl)Chất trợ lắng Songfloc
    

 g dụng : Chất keo tụ dùng xử lý nước cấp & nước thải

·  Đơn vị tính : Kg

·  Tỷ trọng : 0,90-0,95 tấn/m3

·  Đóng bao : 25kg (chuẩn)