NƯỚC CẤP Xử lý nước giếng khoan

Nước Javel (NaOCl)

Email In PDF.

Tính chất vật lý :

Là chất lỏng, màu vàng ngà, mùi hơi hắc, có tính tẩy, tính sát trùng và diệt khuẩn cao.

Ứng dụng

Chuyên dùng tẩy trắng tất cả các loại vải sợi, tẩy trắng các loại gạch, đá . . .

CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Chất keo tụ
Muối hoàn nguyên
Hạt nâng pH

HCL
Ca(OCL)2
Na2CO3

NaOH
Chất trợ lắng PAM
Javel (NaOCl)Chất trợ lắng Songfloc