Thiết bị BV 50 xử lý nước thải bệnh viện

In

Thiết bị xử lý nước thải dạng module BV 50

Thiết bị hợp thành.

-      Thiết bị phản ứng kết hợp lắng

-      Xử lý sinh học

-      Thiết bị lọc, khử trùng

(Lưu ý các thiết bị phụ trợ không nằm trong danh sách trên, các thiết bị có thể được thiết kế rời tùy theo công suất)

Các thiết bị hợp thành khối module gọn gàng, chiếm ít diệm tích, vận hành đơn giản

Vật liệu: Làm bằng inox 304, thép ct3, pvc ( hoặc bê tong cốt thép )

Hiệu quả: Đạt tiêu chuẩn xả nước thải QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế.


Tin liên quan:
Tin cũ hơn: