NƯỚC THẢI

Các dòng máy bơm của hãng APP


Bơm đa tầng cánh model: MT series

Thông số kỹ thuật:
Đường kính ống ra: 32 mm, 1-1/4''
Công suất: 3/4-3 HP, 500 - 2.200 W
Cột áp thấp nhất: H20-46 (M), Q 65-133 (l/m)
Cột áp lớn nhất: H27-53 (M), Q 110-300 (l/m)
Trọng lượng: 9-24 kgs
Bơm nước thải model: JKH series

Thông số kỹ thuật:
Đường kính ống ra: 50 mm
Công suất: 1/5-1 HP, 150 - 750 W
Cột áp thấp nhất:H4-8 (M), Q 100-180 (l/m)
Cột áp lớn nhất: H6-11 (M), Q 220-380 (l/m)
Trọng lượng: 5.5-11 kgs
Bơm hố móng model: ADL series

Thông số kỹ thuật:
Đường kính ống ra: 65-80 mm
Công suất: 2- 5 HP, 1.5-3.7 KW
Cột áp thấp nhất: 8-11 (M), Q 450-920 (l/m)
Cột áp lớn nhất: H15-18 (M), Q 800-1.600 (l/m)
Trọng lượng: 51-74 kgs
Bơm nước thải model: ABS series

Thông số kỹ thuật:
Đường kính ống ra: 25-50mm
Công suất:1/6 - 3/4 HP, 100 - 600 W
Cột áp thấp nhất: 3,5-6 (M), Q 60-50 (l/m)
Cột áp lớn nhất: H6-11 (M), Q 80-420 (l/m)
Trọng lượng: 51-12 kgs
Bơm hố móng model: JK series

Thông số kỹ thuật:
Đường kính ống ra: 50-100 mm
Công suất: 0.5-7.5 HP, 0.4 - 5.5 KW
Cột áp thấp nhất: H6-18 (M), Q 150-600 (l/m)
Cột áp lớn nhất: H9-25(M), Q 600-1350 (l/m)
Trọng lượng: 14- 54 kgs
Bơm hố móng model: SV series

Thông số kỹ thuật:
Đường kính ống ra: 50-80 mm
Công suất: 1/5-1 HP, 0.15 - 0.75 KW
Cột áp thấp nhất:H4-9 (M), Q 100-230 (l/m)
Cột áp lớn nhất: H5.7-11 (M), Q 170-380 (l/m)
Trọng lượng: 8-18 kgs
Bơm hố móng model: ADV series

Thông số kỹ thuật:
Đường kính ống ra: 50-80 mm
Công suất: 1-5 HP, 0.75 - 3.7 KW
Cột áp thấp nhất:H8-12 (M), Q 120-650 (l/m)
Cột áp lớn nhất: H24-21 (M), Q 320-1.000 (l/m)
Trọng lượng: 19-60 kgs

Tin liên quan: