NƯỚC THẢI Hóa chất

Chất trợ lắng Songfloc

Songfloc SN-557S là một polymer không ion, có phân tử lượng cao.

Tỷ trọng đống 0.55 ~ 0.75 g/㎤

Phân tử lượng ước tính (6,000 ~ 9,000) * 103

pH hoạt tính 3.0 ~ 12.0

pH dung dịch 0.1% 5.0 ~ 7.0

Độ nhớt dung dịch 0.1% 20 ~ 80 cps

Khả năng tan trong nước: dễ tan, hoà tan hoàn toàn

Bảo quản khoảng 1 năm (trong túi kín, nhiệt độ phòng,tránh ánh nắng và độ ẩm cao)

Trạng thái phân tán khoảng 1 ngày   (dạng sử dụng ngay 0.1%)

khoảng 2 tuần (dạng dự trữ 0.5%)

* Ứng dụng chính

SN-557S là chất trợ lắng cho quá trình kết lắng các loại bùn, rác, nước thải…

1. Trong quá trình khai thác mỏ (than đá, đồng, uran, vàng…)

2. Công nghiệp hoá chất vô cơ

3. Công nghiệp khai thác kim loại

4. Cặn bùn sét

5. Lọc a xít

Songfloc SA-307J là một polymer anion trung bình, có phân tử lượng cao.

Đặc tính ion Anion trung bình

Tỷ trọng đống 0.55 ~ 0.70 g/㎤

Phân tử lượng ước tính (14,000 ~ 16,000) * 103

Khoảng pH hoạt động tốt: 4.0 ~ 12.0

pH dung dịch 0.1%: 5.0 ~ 8.0

Độ nhớt dung dịch 0.1%: 450 ~ 650 cps

Khả năng tan trong nước: dễ tan, hoà tan hoàn toàn trong nước

Bảo quản khoảng 1 năm (trong túi kín, nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng và độ ẩm cao)

Trạng thái phân tán khoảng 1 ngày (dạng sử dụng ngay 0.1%); khoảng 2 tuần (dạng dự trữ 0.5%)

* Ứng dụng chính

SA-307J là chất trợ lắng cho quá trình kết lắng các loại bùn, rác, nước thải...

1. Công nghiệp giấy

2. Mỏ (than đá, quặng, muối, đồng, vàng, uranium…)

3. Công nghiệp hoá chất (tạo màu, nhuộm…)

4. Công nghiệp thực phẩm

5. Công nghiệp da

CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Chất keo tụ
Muối hoàn nguyên
Hạt nâng pH

HCL
Ca(OCL)2
Na2CO3

NaOH
Chất trợ lắng PAM
Javel (NaOCl)Chất trợ lắng SongflocTin liên quan: