NƯỚC THẢI Hóa chất

Chất trợ lắng PAM Cationic


Xuất xứ: Trung Quốc

Các thông số kỹ thuật của chất trợ keo tụ PAM tuân theo các chỉ tiêu dưới đây:

Chỉ tiêu

Thông số kỹ thuật

Nonionic

Anionic

Cationic

PAM lưỡng tính

Ngoại quan

Bột trắng

Bột trắng

Bột trắng

Bột trắng

Hàm lượng chất rắn (%) ≥

88

88

88

88

Khối lượng phân tử (x104

>1200

1200-2200

300~1600

300~1000

AM residual (%)≤

0.05

0.05

0.05

0.05

Thời gian hoà tan (h)

1~1.5

1~1

1~1.5

1~1.5

ỨNG DỤNG

PAM là chất keo tụ dạng polyme tan trong nước được sử dụng để trợ lắng làm trong nước cấp và nước thải.

PAM được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như: Lọc dầu, kim loại, dệt nhuộm, sản xuất giấy và xử lý nước bảo vệ môi trường.

CÁCH SỬ DỤNG

PAM được hoà tan vào nước theo tỉ lệ thích hợp tới khi tan hoàn toàn, PAM sẽ tan nhanh hơn nếu pha vào nước ấm.

Tỉ lệ PAM trong nước là 0.01%-0.1% (~1g/1000ml, max 5g/1000ml). Châm 100ppm-200ppm PAM vào nước cần xử lý, tuy nhiên tỉ lệ này không cố định mà thay đổi theo yêu cầu chất lượng nước đầu ra và chất lượng nước đầu vào. Tỉ lệ thích hợp căn cứ vào kết quả Jartest thực tế tại cơ sở.

Lựa chọn loại PAM thích hợp cho môi trường nước khác nhau, cụ thể là:

PAM Anionic thích hợp cho xử lý nước thải có mức độ đục, hàm lượng ion kim loại cao môi trường nước có pH > 7

PAM Cationic thích hợp cho xử lý nước thải có hàm lượng ion chất hữu cơ cao trong môi trường nước có pH < 7.

PAM Non-ionic thích hợp cho việc tách hỗn hợp ion chất hữu và vô cơ.

PAM ion lưỡng tính được sử dụng khi nước thải rất khó xử lý, trong công nghiệp hoá chất và sản xuất giấy.

ĐÓNG GÓI

PAM được đóng trong bao 10kg và 25kg

CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Chất keo tụ
Muối hoàn nguyên
Hạt nâng pH

HCL
Ca(OCL)2
Na2CO3

NaOH
Chất trợ lắng PAM
Javel (NaOCl)Chất trợ lắng SongflocTin liên quan: