NƯỚC THẢI Vật tư, thiết bị

Đĩa phân phối khí


Đĩa phân phối khí

Đặc điểm
          Đây là loại thiết bị chuyên dùng để cung cấp và phân phối khí theo yêu cầu công nghệ, dây chuyền hoặc các hệ thống xử lý nước thải. Ngoài ra, đĩa phân phối khí còn được áp dụng trong nuôi trồng thủy sản đặc thù, dùng để phân phối lượng khí trong nước và cung cấp cho các loại thủy hải sản phát triển. 

Ứng dụng
- Hệ thống xử lý nước thải, các hồ, bể nuôi trồng thuỷ sản có nhu cầu …

CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Dạng kết sợi mảnh
Tấm lắng lamen
Dạng kết trùm
Dạng khối cầu
Dạng bông tuyết
Dạng bông trùm
Các thiết bị khác
Đĩa phân phối khí
Ống phân phối khí
Chụp lọcMáy khuấy
Ejector
Đệm ceramic