NƯỚC THẢI Vật tư, thiết bị

Đèn khử khuẩn uv

Email In PDF.

Thông số kỹ thuật

STT

Nội dung sản phẩm

ứng dụng

1

Đèn UV máy gia đình

( Bóng đèn 10 W )

Khử khuẩn

2

Đèn UV 3GPM = 675L/h

( Bóng đèn 15 W )

Khử khuẩn

3

Đèn UV 6GPM = 1350 L/h

( Bóng đèn 21 W )

Khử khuẩn

4

Đèn UV 12 GPM = 2,7 m3/h

( Bóng đèn 40 W )

Khử khuẩn

5

Đèn UV 24 GPM = 5,4 m3/h

( Bóng đèn 85 W )

Khử khuẩn

6

Đèn UV 45GPM = 10m3/h

( Bóng đèn 85W ) có 02 bóng

Khử khuẩn


Tin liên quan: