NƯỚC THẢI Vật tư, thiết bị

Ống phân phối khí

Đĩa phấn phối khí và ống phân phối khí có hàng ngàn lỗ khí li ti phân phối lượng oxy hòa tan trong nước của hệ thống xử lý nước.

Ứng dụng của đĩa phân phối khí – đĩa khuyếch tán khí :

+ Lắp đặt trong các bể lắng, bể khuấy của các trạm xử lý nước thải công nghiệp, dân dụng,..

+ Bể khuấy , bể hòa trộn, bể lắng khử  ni tơ và khử phốt pho (Aeration for denitrification and dephosphorization)

+ Phân phối khí trong các bể khuấy, bể lắng hóa chất,..

+ Cung cấp lượng oxy hòa tan, phân phối khí trong các bể, trang trại nuôi trồng thủy sản,..

CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Dạng kết sợi mảnh
Tấm lắng lamen
Dạng kết trùm
Dạng khối cầu
Dạng bông tuyết
Dạng bông trùm
Các thiết bị khác
Đĩa phân phối khí
Ống phân phối khí
Chụp lọcMáy khuấy
Ejector
Đệm ceramic