NƯỚC THẢI Vật tư, thiết bị

Thiết bị sản xuất nước tinh khiết

Dây chuyền nước đóng bình


Hệ RO - 250 l/h
Hệ RO - 500 l/h Hệ RO 1000 l/h

Vật tư thiết bị ro
Cột composite
Van tay 3 cửa
Rọ chặn hạt

Vỏ màng ro
Màng ro
Lưu lượng kế

Đèn khử khuẩn uv
Máy ozone
Bơm ro

Tin liên quan: